Priručnik sa vežbama

Udruženje DMD Srbija sa ponosom predstavlja prvi priručnik sa vežbama za fizikalnu terapiju na srpskom jeziku, namenjen roditeljima i stručnjacima.

Osim kortikosteroida i suplemenata koje dečaci koriste, svakodnevna fizikalna terapija je podjednako važna u održavanju dečaka u što boljem stanju.

Ideja ovog priručnika je da obolelima i njihovim porodicama pruži podršku kroz edukativni materijal koji će im omogućiti da od samog saznanja dijagnoze pravilno neguju svoju decu, takođe je namenjen i stručnjacima za svakodnevni fizioterapeutski rad. Osim konkretnih vežbi postoji i predlog niza aktivnosti kojima dečaci mogu da se bave.

Prirucnik je nastao u okviru projekta ‘Od novih znanja i veština do leka – Dogodine zdravi’, koji je podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo.

Ovim putem se zahvaljujemo celom timu koji je učestvovao u izradi prirucnika.

Preuzmite priručnik sa vežbama

Priručnik sa vežbama
Idi na vrh