Istraživanje EACD COVID-19

Poštovani roditelji/staratelji,
Nadamo se da ste dobro u ovim izazovnim vremenima!

COVID-19 je stvorio ozbiljne poremećaje u svetu, a uticaj COVID-19 (i prateće mere) veoma je velik, kako na osobe sa onesposobljenjem, njihove porodice, tako i njihove terapeute i zdravstvene radnike.

Evropska akademija za decu sa odstupanjima u razvoju (engl. European Academy of Childhood Disability-EACD) želi da stekne više uvida u trenutnu situaciju pojedinaca sa onesposobljenjem / poremećajem koji potiče od detinjstva, njihovih porodica, kao i njihovih terapeuta i zdravstvenih radnika širom Evrope, u njihove potrebe i u to kako se prilagođavaju novoj situacija.

U tu svrhu napravljeno je istraživanje za porodice („EACD COVID-19 Survei – Families“) i za profesionalce („EACD COVID-19 Survei – Professionals“) širom Evrope.

Ovim putem pozivamo Vas da učestvujete u ovoj evropskoj anketi. Kliknite na donju vezu da biste direktno otišli na anketu na svom jeziku. Neće biti potrebno više od 15 minuta da se popuni anketa.

————————————————- ——————

Istraživanje EACD COVID-19 – Porodice – Srbija

Српски (Serbian): https://eacd.typeform.com/to/fnV95R

————————————————– ——————

Iskreno zahvaljujemo na Vašoj pažnji i što ste učestvovali u ovom istraživanju u ime Evropske akademije za decu sa odstupanjima u razvoju Vaše informacije i pogledi u vezi s ovim temama presudni su za pronalaženje potencijalnih rešenja koja bi se bavila potrebama pojedinaca sa onesposobljenjem / poremećajem koji potiču od detinjstva, njihovih porodica, kao i njihovih terapeuta i zdravstvenih radnika širom Evrope.

Srdačan pozdrav,
Prof. dr Aleksandra Mikov
Evropska akademija za decu sa odstupanjima u razvoju;
Nacionalni koordinator za Srbiju

Istraživanje EACD COVID-19
Idi na vrh