Obolelima nada kliničke studije

„Najteži je strah šta će se destiti sa vašim detetom“:
Za neke retke bolesti nema leka, obolelima nada kliničke studije

Odličnu priču o važnosti kliničkih studija, o procedurama u Srbiji, ali i sa stanovišta pacijenta koji učestvuje u jednoj od studija, uradila je sjajna ekipa Euronews Srbija.

Potpredsednica udruženja DMD Srbija Olga Đuričić je podelila svoja iskustva kao roditelj čije dete učestvuje u jednoj od kliničkih studija. Osim svog ličnog iskustva Olga je ispričala i deo puta našeg udruženja koji smo prošli od Srbije koja nije bila na mapi farmaceutskih kuća do  dovođenja  kliničkih studija specijalizovanih za Dišenovu mišićnu distrofiju u Srbiju.

Deo priče možete naći u videu u nastavku, dok ceo tekst možete naći na linku.

Još jednom se u ime svih pacijenata, čiji životi uglavnom zavise od inovativnih terapija i ne retko od kliničkih studija, zahvaljujemo autorima emisije Dragani Savić i Euronews Srbija, koji govore o ovako bitnim temama.

Nadamo se da ćemo u budućnosti ispričati još mnogo ličnih priča koje će uticati na podizanje svesti o Dišenovoj mišićnoj distrofiji, o neophodnosti kliničkih studija i dostupnosti odobrenih terapija, takođe i o razbijanju predrasuda o učestvovanju u kliničkim ispitivanjima.

Izvor: Euronews Srbija 
Autor: Euronews Srbija, Dragana Savić

Obolelima nada kliničke studije
Idi na vrh