Istezanje lakta i šake

U pocetnom stadijumu bolesti ovi zglobovi retko predstavljaju problem. Međutim, kada dečak počne više vremena da provodi u kolicima, važno je početi sa istezanjem i ovih zglobova.
Sve vežbe sa laktovima i zglobovima treba ponoviti oko 10 puta

-Stanite sa strane i jednom rukom čvrsto držite gornji deo detetove ruke (nadlaktica), koja treba biti okrenuta dlanom na gore. Držeći drugom rukom zglob šake, povlačite je lagano na dole, kako bi se istezale tetive u laktu.
Rotacioni pokreti podlaktice iako ne predstavljaju veliku vežbu, značajni su jer omogućavaju dečaku da prinese ruku ustima ili dohvati neke druge predmete.

-Jednom rukom držite ruku u gornjem delu (nadlaktici), a drugom držite dete za šaku, pokretom koji lici na rukovanje, s tim što vaši prsti trebaju obuhvatiti celi zglob šake. Zatim jednostavno okrecite podlakticu, vodeci računa da se rame ne pomera, tako da ruku iz položaja dlanom okrenutim na gore, dovedete u položaj dlanom okrenutim na dole.

-Zglob šake isteže se tako što jednom rukom držite podlakticu u blizini zgloba, a drugom rukom držeci dlan preko dlana pomerate šaku unazad. Vodite računa da dete pritom drži prste ispružene, jer ako se prsti saviju nece doci do istezanja napetih tetiva.Pre toga bi bilo dobro svaki prst posebno istezati kako bi se dečak pripremio za vežbu.

Istezanje lakta i šake
Idi na vrh