Oni čekaju na vašu pomoć

 

DOGODINE ZDRAVI!

O našoj organizaciji

Šta je DMD?

Dišenova mišićna distrofija Srbija je nevladina, neprofitna, nestranačka, dobrovoljna i humanitarna organizacija, osnovana na neodređeno vreme kao udruženje građana radi ostvarivanja ciljeva u oblasti podrške osobama obolelim od Dišenove mišićne distrofije i njihovim porodicama.

Istorijat organizacije

Naša organizacija je osnovana početkom 2017 godine . Jedan od glavnih ciljeva organizacije je podrška osobama obolelim od Dišenove mišićne distrofije I njihovim porodicama kao I povezivanje međunarodnih kliničkih ispitivanja sa dečijim relevantnim klinikama u Srbiji I uključivanje pacijenata iz Srbije u klinička ispitivanja lekova specijalizovanih za potencijalno lečenje Dišenove mišićne distrofije. Organizacija je oformljena od strane roditelja čija deca boluju od DMD.

Korisne informacije

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom

Pravilnik o medicinskoj rehabilitaciji

Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima

Vodič kroz prava osoba sa invaliditetom

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada

Zahtev za oslobađanje TV preplate

Instrukcije za uvoz motornih vozila

Pristupnica - članstvo u DMD Srbija-opšta

Pristupnica - clanstvo u DMD Srbija