Zajedno za RETKE

Kroz projekat „Zajedno za RETKE“, NORBS skreće pažnju na život osoba sa retkim bolestima, problemima i izazovima sa kojima se suočavaju osobe sa retkim bolestima i njihove porodice, i potrebom za sistemskim rešavanjem istih.

U današnjem videu pričamo o Dišenovoj mišićnoj distrofiji DMD Srbija
#retkebolesti #zajednozaretke #norbs #caring4rare


Ovaj video je nastao u okviru projekta „Zajedno za RETKE“, koji je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT, a koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Gradjanske Inicijative. Mišljenje koje je izneto u ovom videu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

Zajedno za RETKE
Idi na vrh